Meeting Gebruikersgroep Smart Bike + Seminar Bike 2 X Communication

Event details

  • Monday | 26/06/2017
  • 13:00 - 14:00
  • Flanders' Bike Valley Tervantstraat 2B 3583 Beringen

Graag nodigen Flanders’ Bike Valley en DSP Valley u uit voor de volgende bijeenkomst in het kader van het “Smart Bike” project.

Op maandag 26 juni wordt u verwacht in de gebouwen van Flanders’ Bike Valley. Om 13u zullen we starten met de meeting, maar u bent uiteraard al eerder welkom.

De meeting van de gebruikersgroep zal ongeveer duren tot 14u.

Aansluitend heeft u de gelegenheid om het seminarie “Bike 2 X communication” bij te wonen. We werken momenteel nog hard aan het programma, maar u mag (onder voorbehoud) al interessante presentaties verwachten van imec, TNO en de ASE Group. De sprekers zullen het voornamelijk hebben over technologieën die gebruikt kunnen worden bij de informatieoverdracht tussen fiets en auto, fiets en infrastructuur, fietsen onderling, … . Er zal gewezen worden op de opportuniteiten en op de valkuilen. Er wordt ook dieper ingegaan op de mogelijke applicaties… .

Voor meer details over het (voorlopige) programma verwijs ik graag naar deze webpagina.

Graag had ik u willen vragen om via deze link te registreren voor de gebruikersgroep. U kan er meteen ook aangeven of u al dan niet blijft voor het seminar… .

Heel graag tot maandag 26 juni!